• info@basarimobile.com       +90 (312) 265 01 40
  • Modem Satışı: 0 538 234 31 48

AR-GE PROJELERİ

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

AGSEDIS

Makine öğrenme ve derin öğrenme yetenekleri sayesinde, izleme sisteminin yanısıra kontrol alanına da genişleme sağlayarak ve akıllı uçbirim yeteneklerini endüstrinin kullanımına yönelik geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında; Yeni nesil IoT Modem birimi ve sensör altyapısı, Yeni nesil SCADA birimine aday altyapı, Kayıp-kaçak ve enerji yönetimine ek olarak IoT uygulamalarında kullanılabilecek uçbirim ve sensör altyapısı, Makine-derin öğrenme yetenekli gömülü IoT sistem altyapısı, Akıllı aydınlatma yönetim sistemleri- aydınlatmaların gerektiği zamanlarda yanmasına yönelik optimizasyonlar,pil destekli aydınlatmalarda süre ve verim artışı sağlayan akıllı çözümler,geliştirilmektedir.

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

SPM2M

SPM2M-Standartlaştırılmış M2M Platformu Tübitak-1501 programında desteklenen IoT projemizdir. Amacı; makinaların standartlaştırılmış bir platform aracılığıyla birbirlerine bağlanması, tek bir merkezden kontrolünün yapılabilmesi, karar destek sistemi ile sistemlerin akıllandırılabilmesidir. Bu proje kapsamında; cihazlar meskene indirgenip meskendeki tüm cihazların ve prizlerin uzaktan okunması ve izlenmesi sağlanır. Cihazların elektrik tüketimleri ölçümlenir ve bunların uzaktan açma-kapama, ısı ayarı, vb. özelikleri kontrol edilir.

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

ASYS

Başarı Mobile’in TEDAŞ için geliştirmiş olduğu Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS), sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla geliştirilmiş yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan bir ArGE projesidir. Başarı Mobile, proje kapsamında, dağıtım şirketlerince yapılması öngörülen ölçü noktaları ile çift yönlü haberleşmenin sağlanması ve alınan verilerin amaca uygun şekilde kullanılması için gerekli yazılımı geliştirmiş ve donanımı tedarik etmiştir. Bu yazılım ve donanımın kurulumunu yaptıktan sonra kullanımı için gerekli olan eğitimi vermiş ve belirlenen garanti süresi boyunca işletilmesine destek sağlamıştır.

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

ACDC

Eylül 2012 tarihinde Başarı Mobile’in ACDC projesi dahilinde oluşturduğu “Televizyon ve internet videolarının çeşitli standart ve akıllı telefonlar için uygun videolara encode edilmesi ve Turkcell operatörü aracılığı ile kullanıcıya mesaj ile göndererek cep telefonundan izletilebilmesi” senaryosunu geliştirilerek, bu videolara reklam entegrasyonunun yapılması ve kullanıcılara satılan reklam planı dahilinde reklamlı-reklamsız videoların gönderilmesi geliştirmelerinin yapılmasına başlanmıştır. Kasım 2012 tarihinde ise bu servis tamamlanarak Turkcell NTV Haber ve Spor paketlerinde kullanılacak hale getirilmiştir.

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

iCARE

Proje; broadcast/broadband olmak üzere farklı kaynaklardan veri çeken, veri ve akışların kombinasyonu sonucu ortaya çıkan ürünü tüm erişim ağ çeşitlerine dağıtan bir sistemin geliştirilmesidir. Projenin amacı, tv ve ev eğlence dünyasının bulut bilişim altyapısı ile birleştirilmesidir. Geliştirilen platformda hazırlanan içerikler farklı kaynaklardan çekilir, veri ve akışların kombinasyonu sonucu ortaya çıkan ürün tüm erişim ağ çeşitlerine dağıtılır. Bu sistem sayesinde yayımcılar ve yatırımlar için maliyetler azalmakta, son kullanıcılar için çok çeşit ve sayıda sanal multimedya içeriği sağlanmakta, erişim de kolaylaşmaktadır. Daha önce bu çapta benzer projeler yapılmadığından iCARE, Avrupa ve tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır.

BAŞARI MOBILE

Ar-Ge Projeleri

H2B2VS

H2B2VS, heterojen ağlar üzerinde TV programlarının ve servislerinin hibrit dağıtımlarını incelemeyi amaçlamıştır. H2B2VS, TV yayını ve geniş bant ağları üzerinde gelecekteki video sıkıştırma standardı olan HEVC’i kullanmaktadır. H2B2VS Projesi kapsamında, HEVC standardı kullanılarak farklı karakteristik ve avantajları olan geniş bant ve TV yayını ağlarının kabiliyetlerini birleştirip hibrit bir ağ oluşturmuştur. Hibrit ağda akım senkronizasyonu, içerik dağıtımı ve teslimi sağlamak son derece zordur. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ağlar, video encoding/decoding, video format iyileştirmeleri, taşıma katmanı, QoE, içerik koruma ve uçbirimler (terminal) alanlarında yenilikler yapılmıştır. Proje sonucunda henüz var olmayan yeni iş modellerinin ortaya çıkması da beklenmektedir.