icare-logo

EUREKA, ITEA2 kümesi projelerinden iCARE (Tübitak 9120032 Eğlence Platformları için Yenilikçi Bulut Mimarisi) projesi İspanya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve Türkiye ülkelerinin konsorsiyumundan oluşmuştur. Projede 23 ortakla birlikte çalışılmaktadır. iCARE projesi en basit tanımı ile, televizyon ve ev eğlence dünyasının bulut altyapısı ile birleştirilmesidir. Proje kısaca; broadcast (TV yayını) ya da broadband (geniş bant) olmak üzere farklı kaynaklardan veri çekecek, veri ve akışların kombinasyonu sonucu ortaya çıkan ürünü tüm erişim ağ çeşitlerine dağıtacak bir sistem geliştirilmesi ve bu sistemin bulut bilişim altyapısında dağıtılmasıdır. Bu sistem sayesinde yayımcılar için yatırımlar ve maliyetler azalacak, son kullanıcılar için çok çeşit ve sayıda sanal multimedya içeriği sağlanacak ve herhangi bir yerden erişim de kolaylaşacaktır. Projeye Temmuz 2012 tarihinde başlanmıştır ve Şubat 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

icare