slider04

Ülkemiz için stratejik bir öneme sahip elektrik enerjisinin, mümkün olan en verimli şekilde dağıtılması ve kullanılmasının sağlanması elektrik piyasasında faaliyette bulunan aktörlerin ihtiyaçlarına çözüm sunulması ile mümkün olacaktır. Akıllı Sayaç Yönetim Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcılar için, ana veri merkezi ve akıllı sayaçlar arasında meydana gelen veri aktarımının izlenmesi, otomatik olarak veri çekilmesi, bu verileri organize edecek ve veri madenciliği yöntemini kullanarak elektrik dağıtıcısı firmalara ve evlere özel raporlamalarda bulunması için geliştirilmiştir.

Böylece talep yönetiminin, enerji tasarrufunun, fiyat avantajının ve sistem dengesinin bütünleşik bir düzen dahilinde sağlanması mümkün olacak, ucuz ve verimli elektrik kullanımı sayesinde sürdürülebilir gelişme hızlanacaktır.

asys-01

Bireysel Kullanıcılar

Akıllı Sayaç Yönetim Sistemi’nde bireysel kullanıcılar; evlerinde takılı olan akıllı sayaçlara bağlanan bir iletişim modülü ve elektrik tüketen belirli cihazların prizlerine takılan özel aparatlar ile evlerindeki buzdolabı, fırın, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri vs. gibi cihazların ayrı ayrı enerji ölçümlerini yapabilmektedirler. Bireysel kullanıcı, tarih ve saat seçimi yaparak cihazlar arasında hem sayısal hem de grafiksel olarak enerji tüketim karşılaştırması yapabilmektedirler. İstenirse cihaz bazında da ölçüm ve raporlama yapılabilmektedir. Tasarruf tedbiri bilinçlendirmesi sayesinde elektrik tüketimlerinde %20’ye kadar azalma gözlenmektedir.

asys-02

asys-03

Kurumsal Kullanıcılar

Akıllı Sayaç Yönetim Sistemi’nde, kurumsal kullanıcılar yani elektrik dağıtım şirketleri, AVM, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, hastaneler gibi toplu elektrik kullanan yerlerde geliştirmiş olduğumuz kurumsal kullanıcılar modülü kullanılmaktadır. Kurumsal kullanıcılar, alarmlar üretebilir, sayaçları iletişime geçirebilir, analizler ve istatistikler çıkartabilir, envanter yönetimi yapabilir, iş emirleri çıkartabilir ve entegrasyon süreçlerini yönetebilirler. Sayaçlarda kısa okuma, uzun okuma, yük profili, otomatik sayaç okuma, tarife, sayaç grubu ve sayaç zaman işlemleri yapılabilmektedir. Elektrik tüketimi için kullanılması zorunlu olan haberleşme ünitesi için tarih/saat, log, görev, parametre ve paket işlemleri yapılabilmektedir. Aynı zamanda alarmlar, iş emirleri, analiz ve raporlar üretilebilir, kullanıcı, envanter ve entegrasyon yönetimleri yapılabilmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda modüller özelleştirilebilmektedir.

asys-k-01 asys-k-04 asys-k-03 asys-k-02